Listing Type : Hotel & Lodging
Location :

About us

We Deal in Vada Pav, Cut Vada, Misal, Shira, Upit, Kanda Pohe, Masala Dosa, Uttappa, Idali Sambhar, Medu Vada, Shakahari Bhaji Chapati, Pavbhaji

Address

Shri Narsing Home,Opp. P.S. Bane School, Sadavli,  Tal-Sangameshwar, Dist- Ratnagiri.

Contact

8975215305 / 7507078979

Adv ID : 32315